Kysymykset 1/6

1. Boken ligger .......... bordet.
i
till
2. Mitt namn .......... Ingvar.
har
var
är
3. Är du .......... Sverige, Ingvar?
till
ur
från
4. Jag tycker .......... musik.
om
av
från
5. Jag kan .......... Svenska.
talar
tala
tal